Struktura własnościowa, majątek

Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadającą osobowości prawnej. Mienie Szkoły stanowi mienie komunalne.

MAJĄTEK STAN NA 01.01.2011

Budynki844 263,03
inne środki trwałe9 406,20
Maszyny i urządzenia10.797
Pozostałe środki trwałe małej wartości166 344,04
Księgozbiór22 971,86
Wartości niematerialne i prawne23 796,53
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 199 im. Juliana Tuwima w Łodzi
odpowiada: Anna Wojciechowska
data: 17-05-2015
wytworzył: Anna Wojciechowska
data: 17-05-2015
data: 17-05-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 16-12-2009 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 750