Budżet

BUDŻET SZKOŁY: 4 166 607

Projekt Planu Finansowego wydatków szkoły na rok 2017, kwota ta jest przeznaczona na:

  • wypłaty dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
  • bieżące opłaty za media,
  • bieżące remonty,
  • zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych,
  • dokształcanie nauczycieli,
  • zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich,
  • zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych,
  • zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej.
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 199 im. Juliana Tuwima w Łodzi
odpowiada: Anna Wojciechowska
data: 22-11-2016
wytworzył: Anna Wojciechowska
data: 22-11-2016
data: 22-11-2016
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 17-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 16-12-2009 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 794